Archives ธันวาคม 2022

ออกแบบ

Modernform x UPTOYOU โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3

Modernform x UPTOYOU โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชั่น Side-kick7 Sustainable Furniture For Modern Lifestyle ในโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ต่อยอดโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 ตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกหรือพลาสติกใช้แล้ว นำออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling)

ออกแบบ

“ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม”

Side-kick7 Sustainable Furniture For Modern Lifestyle เป็นงานออกแบบเพื่อถ่ายทอดแนวคิด Sustainability, Circular Living ผ่านหลักคิดที่เชื่อว่า Sustainability เป็นแนวทางที่ต้อง “ง่าย/งอก/งาม” โดยใช้วัสดุไม้พื้นเทียมที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่นอกจากจะรักษ์โลกแล้ว ยังรักผู้ใช้งาน เพราะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ และ Digital Device ในสังคมสมัยใหม่ และยังคาดหวังให้ผู้คนที่พบเห็น จำได้ เข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการร่วมกันรักษ์โลกได้ง่าย ๆ ผ่านทางชื่อของเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 7 ชิ้น

Remind เตือนตนเอง
เตือนตัวเองว่าเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยในโลกใบนี้ ที่มาและจากไป แต่โลกใบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปกับลูกหลานของเรา เมื่อเข้าใจเราจะอยู่อย่างไม่ทำลาย

Remind จึงถูกเล่าผ่าน mind ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย ม้านั่ง bench ที่นอกจากจะทำหน้าที่ไว้นั่งแล้ว ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คนอื่น ๆ ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ มีขนาดนั่งคนเดียว นั่งมากกว่าคนเดียว มีพื้นที่ใต้ที่นั่งไว้วางของหรืออยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง มี accessories ที่เป็นท็อปโต๊ะที่ทำมาจากฝาขวดพลาสติกเพื่อใช้วางของ ด้วย checker pattern ที่เราสามารถเอา ฝาขวดมาเป็นเบี้ย ในการเล่น เป็นแนวคิดง่าย ๆ ในการ upcycling ให่เกิดประโยชน์ใช้สอยใหม่ กลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับ สร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับคนอื่น ๆ เป็นคอมมูนิตี้

Rethink คิดใหม่
คิดใหม่ มองหาทางเลือกใหม่ ๆ เสมอ ที่จะอยู่อย่างผู้รักษาที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและโลกได้อย่างไร มองหาวิธีการใหม่ ๆ มากกว่าความคิดและการกระทำที่คุ้นชินแบบเดิม ๆ

Think จึงถูกออกแบบมาให้คนที่เห็นตั้งคำถาม ใช้จินตนาการ มากกว่าแค่มองหรือใช้งาน ด้วยรูปทรงที่ดูเป็นโต๊ะก็ได้เก้าอี้ก็ดี คนรักสุนัขอาจจะมองเป็นสุนัข แฟนคลับสตาร์วอร์ก็อาจจะนึกถึง Jar Jar Blink หรือสาวกนิทานกรีกอาจจะเห็นเป็น ม้าไม้กรุง Troy ประโยชน์ใช้สอยของ Think ก็อาจจะเป็นโต๊ะข้างโต๊ะทำงานเล็ก ๆ หรือเก้าอี้เสริม ด้วยการปรับตำแหน่ง จับยึดอย่างง่ายตามความคิด จริตและจินตนาการของผู้ใช้

Revaluate ประเมิณคุณค่า
ประเมิณค่าและหน้าที่ใหม่ ๆ ในสิ่งเดิม ด้วยคุณค่าแทนที่มูลค่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในหลากมิติ ที่แม้อาจไม่มีค่าสำหรับเราแต่มีค่ามากกว่ากับผู้อื่น หรือในหน้าที่อื่น

Eva ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรง เส้นสาย ที่ทั้งกลมกลืนและขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวในรูปทรงเรียบง่าย เช่นเดียวกันกับประโยชน์ใช้สอยที่สามารถเป็นได้ทั้งโต๊ะข้าง สตูลและที่วางของโชว์ ด้วยการเจาะรูเพียงรูเดียวก็เพิ่มหน้าที่ใช้สอยเป็นแจกันที่เกิดมาจากการนำหลอดพลาสติกเลี้ยงดอกไม้มา Reuse ในมิติที่เพิ่ม Emotional Value ให้ชิ้นงาน งามง่ายและอยู่ได้นาน เพื่อบอกเล่าเรื่องการประเมินคุณค่า ความสง่างาม และประโยชน์ใช้สอยในแง่มุมใหม่ที่หลากหลายจากเดิม

Reduce ลด/ละ/เลือก
ลด ความอยากใช้อยากมี ละทิ้ง สิ่งที่อาจไม่จำเป็นต้องมี ต้องเก็บ เลือกซื้อเลือกใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อโลกและคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเสมอ
Duce จึงเป็นเรื่องราวของเก้าอี้สามขา ด้วยรูปทรงที่มีสัดส่วนเส้นสาย งามง่าย หรูเรียบ ในขณะที่สามารถใช้งานได้ทั้งเป็นเก้าอี้/สตูล/โต๊ะข้าง/แท่นโชว์ ตามความต้องการของผู้ใช้

Reuse ใช้ซ้ำ
คำนึงถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำอยู่เสมอ ชิ้นงานที่มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเพียง1อย่าง ชิ้นงานที่ไร้อายุทางการออกแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยให้เกิดการนำกลับมาใช้

USE ได้รับการออกแบบมาให้เป็นชิ้นงานสามเหลี่ยมที่เรียบง่ายแต่มั่นคงสง่างาม ร่วมสมัย เป็นโต๊ะข้างๆตัวของผู้ใช้งาน ที่สะดวกต่อการโยกย้ายไปได้ในทุกมุมของบ้าน แผ่นท้อปวงรีที่ผลักดันให้เกิดความหรูหราจากการขัดแย้งของรูปทรงแบบง่าย ๆ แท่งเหล็กเล็กเสียบบนแผ่นขาเอียงที่รองรับสิ่งของที่จะแขวนได้อย่างมั่นคง และแป้นรองด้านล่างที่สามารถวางแก้ว แจกัน เทียนหอมและสิ่งที่สอดคล้องกับกิจกรรมการนั่งพักผ่อนกับพื้นอีกอิริยาบถนึงของมนุษย์ในที่พักอาศัย

Repair เสีย > ซ่อม
ซ่อมแซมเพื่อต่ออายุการใช้งาน และหากแม้หมดประโยชน์กับเรา การส่งต่อให้คนอื่นที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ก่อนเลือกที่จะทิ้งสิ่งนั้นไป ถือเป็นการช่วยลดการเกิดขยะและสร้างใหม่

Pair จึงเป็นชิ้นงานที่ว่าด้วยเรื่องที่ “คู่กัน” ด้วย Digital Device ก็เป็นของคู่กันของมนุษย์ยุคนี้ โต๊ะข้าง pair จึงถูกออกแบบมาให้จับคู่กับ แขนรับ tablet, mobile phone

Recycle ส่งซาก > สร้างใหม่

เมื่อจำเป็นต้องมีการใช้งานและหมุนเวียนสร้างใหม่ การคัดแยกอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้กระบวนการหมุนเวียนนำกลับมาสร้างใหม่เป็นไปได้อย่างสะดวก สะอาดและสมบูรณ์ที่สุด

Cycle จึงมีรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยที่เล่นอยู่กับวงกลมการหมุนการมอง ด้วยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์แป้นหมุนที่ใช้ในโต๊ะอาหารมาใช้เป็นแท่นวาง Digital Device ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่มาเป็นตัวเล่าเรื่องสุดท้ายของ Sidekick7 ที่ต้องการนิยามเฟอร์นิเจอร์สำหรับชีวิตสมัยใหม่ของคนที่มุมมองใหม่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้ผู้พบเห็น ใช้งาน เข้าใจ จดจำกันได้ง่าย ๆ และคาดหวังให้แพร่หลายงอกงามต่อเราและโลกของเรา

สำหรับโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ครั้งนี้ ร่วมมือกับ 8 นักออกแบบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้างได้แก่ Greyhound Issue ภิพัชรา Vinnpatararin ดอยตุง โมเดอร์นฟอร์ม เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ และ Thxful For Small Mercies พร้อมด้วย 8 พันธมิตรแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศในภาคธุรกิจ ได้แก่ L’OCCITANE แสนสิริ สยามพิวรรธน์ การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย สภากาชาดไทย สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม และ UPTOYOU พร้อมด้วย 8 ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ GC ได้แก่ ประชาอาภรณ์ ไทยแทฟฟิต้า เอสซี แกรนด์ THE CARPET MAKER tpbi MBJ MARSHALL และรุ่งทวีวิวัฒน์ ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน อีโคดีไซน์ (Eco -Design) 16 คอลเลคชั่นใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (Fashion & Lifestyle), กลุ่มสินค้าสำหรับผู้รักแอดแวนเจอร์และท่องเที่ยว (Adventure & Travelling) และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน (Home & Decoration) เพื่อนำไปสร้างประโยชน์เชิงการทำงานเพื่อสังคม (CSR) และจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป.

ธุรกิจ

ธุรกิจแห่งความสุข เป้าหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจและยกระดับธุรกิจในชุมชน

หากพูดถึงการเอาความสุข มาเป็นจุดยืนในการทำธุรกิจ เราอาจเคยได้ยินเรื่องราวการเล่าแบรนด์ต่าง ๆ มานับไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่ง

เพราะธุรกิจที่จะกล่าวถึงเริ่มต้นจากความสุข เติบโตได้ด้วยความสุข และสามารถอยู่ได้อย่างยืนยาวด้วยการแบ่งปันความสุข ซึ่งความสุขที่ว่านี้ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 45 ปีแล้ว บนถนนย่านเยาวราช

ย้อนกลับไปเมื่อ 45 ปีก่อน เจ้าของผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งอาหารที่รับประทานกันในวันนั้นคือสุกี้ ที่เป็นตำรับกวางตุ้ง ความสุขและบรรยายกาศการรวมตัวของครอบครัวในอาหารเย็นวันนั้นเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าของคุณแม่

จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้น ร้านอาหารสุกี้ ตำรับแต้จิ๋วตามที่มาของครอบครัวซึ่งใช้ชื่อของกิจการตามชื่อโรงหนังที่ตั้งอยู่ในระแวกนั้น และเป็นที่รู้จักกันอย่างดีบนถนนเล็ก ๆ เส้นนั้น

ความสุขที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานบนถนนเส้นนั้น เกิดขึ้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อแรกเริ่ม พื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หาที่จอดรถยาก หากจะมีร้านอาหารตั้งอยู่ตรงนี้ก็คงยากที่จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาฝากท้องยามหิว

อีกทั้งเล็งเห็นว่า หากสามารถปรับเปลี่ยนร่วมกันทั้งถนนก็คงทำให้เกิดการกระจายความสุขของร้านค้าเล็ก ๆ แถวนั้นได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจ

“เท็กซัส สุกี้” จึงเริ่มพูดคุยกับร้านค้าเล็ก ๆ ที่อยู่บนถนนเส้นนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนียภาพให้น่ามองพร้อมต้อนรับลูกค้าที่ผ่านไปมา และปรับสร้างถนนให้เป็นเหมือนที่เราทุกคนเห็นในปัจจุบันเพื่อยกระดับการค้าย่านนั้นให้เหมาะกับการเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าบนถนนเล็ก ๆ เส้นนั้นมากขึ้น

ธุรกิจร้านอาหารเท็กซัส สุกี้ดำเนินมาด้วยความเอาใจใส่ตามความตั้งใจที่ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาได้รับประทานอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพ แต่ราคาย่อมเยาเข้าถึงง่ายตามสโลแกน “กินอย่างราชา ราคามิตรภาพ”

เพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขจากมื้อสุขภาพของทางร้าน จึงทำให้หน้าตาลูกค้าของร้านคุ้นเคยกันรุ่นต่อรุ่น เพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้ามา จะเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญของการรวมตัวกันอย่างช่วงวันตรุษจีน

ด้วยความที่ร้านรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว เกิดซ้ำ ๆ และมีประสบการณ์ร่วมตั้งแต่เด็กจนเติบโตมีครอบครัว และเมื่อมีครอบครัวก็ยังคงพาลูกหลานกลับมารับประทานอาหารที่นี่อีก กลายเป็นเหมือนอาหารวัฒนธรรมประจำครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น

ส่งผลให้เกิด Loyalty กับธุรกิจและการส่งต่อไปถึงลุกค้ากลุ่ม Generation ใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่ได้รับสืบทอดกันมา ทั้งนี้เพราะทางร้านเองให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยการเดินพูดคุยสอบถามไปมาอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว

ทำให้ได้รับ Feedback และ Insight ของลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงรสชาติของอาหาร น้ำซุปและพัฒนาเมนูคุณภาพให้หลากหลายตามยุคสมัยได้อย่างต่อเนื่อง

เช่นนี้เองจึงทำให้ร้านอาหารที่อยู่มานานยังคงรสชาติและยังปรับตัวรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ด้วยในเวลาเดียวกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อได้พูดคุยกับทางร้านเกี่ยวกับความหลากหลายเมนูใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เท็กซัส สุกี้ ยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพของอาหารและรักษามาตรฐานตามความตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อยังคงให้ลูกค้าได้รับอาหารทุกเมนูที่มีคุณภาพอยู่แม้ว่าจะมีช่วงที่สภาพเศรษฐกิจไม่เป็นไปอย่างที่คิด

ลูกค้าที่แวะมารับประทานอาหารเองก็ยังคงรับรู้ได้จากการลิ้มรสคุณภาพของวัตถุดิบที่คุณภาพดีไม่เคยเปลี่ยน แม้กระทั่งลูกชิ้นปลาที่เป็นหนึ่งในเมนูประจำร้านก็ได้ปรับเปลี่ยน ตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

ช่วงเวลาที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงแรก ๆ เท็กซัส สุกี้ จำเป็นต้องปิดร้านตามคำสั่งประกาศ สิ่งที่ทางร้านทำได้คือ การเลือกเก็บพนักงานและดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

โดยจัดสถานภายในร้านปรับให้เป็นที่พักสำหรับพนักงานและจัดทำอาหารทุกมื้อ เพื่อรักษาจำนวนผู้ที่ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าให้อยู่รอดปลอดภัย พร้อมเตรียมรอโอกาสในการเปิดหน้าร้านอีกครั้ง

ในขณะเดียวกันก็ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านแอปต่าง ๆ อย่าง โรบินฮู้ด เพื่อส่งอาหารที่ทำสำเร็จแล้วให้กับลูกค้า เพียงเพราะต้องการให้ลูกค้าเองนั้นยังคงได้รับประทานอาหารคุณภาพดี และดีต่อสุขภาพในช่วงที่โควิดระบาดหนัก ๆ

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ธุรกิจร้านอาหารเท็กซัส สุกี้ ยังคงอยู่มาได้อย่างยาวนาน คงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาคุณภาพอาหารให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านั้น

แต่คือ ความตั้งใจที่ชัดเจนและเหตุผลของการเริ่มธุรกิจและการทำให้ความสุขของมาเป็นรูปร่างที่จับต้องได้ผ่านอาหารไปถึงผู้บริโภค หรือผ่าน Stakeholder ที่อยู่รอบตัวธุรกิจเพื่อเอื้อต่อการธุรกิจโดยทั่วถึงกัน

นี่คงเป็นอีกหนึ่งมุมอง ที่อาจทำให้เราได้ลองทบทวนเป้าหมายของการทำธุรกิจ และการจัดการบริหารธุรกิจในแต่ละมิติ เพื่อการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว.

เกมส์

แกะตัวอย่าง The Lords of the Fallen ฟื้นตำนานสยบเทพมารแห่งโลกทวิภพ

แกะตัวอย่าง The Lords of the Fallen ฟื้นตำนานสยบเทพมารแห่งโลกทวิภพ

CI Games และทีมสร้างเกม Hexworks มีตัวอย่างเกมเพลย์ของ The Lords of the Fallen มหากาพย์เกม action RPG มาอวดความยิ่งใหญ่ของโลกคู่ขนานที่ใหญ่กว่าต้นฉบับถึง 5 เท่า ขอเชิญดิ่งไปกับเรื่องราวสุดดราม่าของนับรบดาร์ก ครูเสดผู้มีภารกิจต้องสยบเทพปีศาจ Adyr ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งบน PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ในปี 2023

เกมส์

The Lords of the Fallen พร้อมมอบประสบการณ์ของเกม RPG ที่อัดแน่นไปด้วยแอคชั่นการต่อสู้อันดุดันและรวดเร็วผ่านระบบต่อสู้สุดท้าทาย ตัวเกมพร้อมพาผู้เล่นเข้าสู่การสำรวจโลกแห่งความเป็นและตายในพหุภพขนาดมหึมาเพื่อทำภารกิจปราบเทพมาร จะมีตัวละคร 9 คลาสอาชีพมาให้เลือกใช้งานและอัปเกรดผ่านระบบปรับแต่งอาวุธ ชุดเกราะและเวทมนต์ที่มีลูกเล่นสุดหลากหลาย สามารถสนุกคนเดียวผ่านโหมดแคมเปญเนื้อเรื่อง หรือชวนเพื่อนมาร่วมการผจญภัยในโหมด co-op ออนไลน์

ข่าวกีฬาฟุตบอล

โมดริชอวยพรเมสซี่ได้แชมป์โลก

ลูก้า โมดริช กองกลางทีมชาติโครเอเชีย เอาใจช่วยให้ ลิโอเนล เมสซี่ คว้าแชมป์โลกให้ได้หลังอาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

อาร์เจนตินา โชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบตัดเชือกที่เอาชนะ โครเอเชีย ขาดลอย 3-0 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก รอพบผู้ชนะระหว่าง ฝรั่งเศส กับ โมร็อกโก ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมนี้

ข่าวกีฬาฟุตบอล

โมดริช ที่พลาดโอกาสพาทีมเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งกล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและผมขอให้ เมสซี่ โชคสำหรับรอบชิงชนะเลิศ”

“เขากำลังมีทัวร์นาเมนต์ที่มหัศจรรย์ ผมหวังให้เขาคว้าแชมป์โลกได้ เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งสุดในประวัติศาสตร์และสมควรได้รับมัน”

อย่างไรก็ตาม กองกลางวัย 37 ปี รู้สึกคาใจกับจังหวะเสียจุดโทษประตูแรกที่ โดมินิค ลีวาโควิช ปะทะกับ ฮูเลียน อัลวาเรส ในเขตโทษ โดยกล่าวว่า “ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นจุดโทษ”

อัพเดททุกข่าวสารของวงการกีฬา ข่าวฟุตบอลล่าสุด >>> “มาโน” ขอโทษหลังทีมชาติไทยพลาดเข้าชิง

เว็บแทงบอล สมัครฟรี

เว็บแทงบอล สมัครฟรี

เว็บแทงบอล สมัครฟรี สมัครได้ง่ายโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

การเข้าสู่การเดิมพันกับ เว็บแทงบอล สมัครฟรี เป็นความพร้อมให้นักพนันเข้าสู่การสมัครเป็นสมาชิกได้อย่างง่ายๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นเดิมพันและยังมีสิทธิ์ในการได้รับโปรโมชั่น  เว็บพนันบอลแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก จึงพร้อมนำไปสู่การวางแผนเพื่อทำกำไรได้อย่างเต็มที่กับทุกรูปแบบของการแทงพนันบอลที่ชื่นชอบ 

เว็บแทงบอล สมัครฟรี

เว็บแทงบอล สมัครฟรี พร้อมสมัครได้ทันทีเปิดช่องทางรวยได้อย่างไม่รู้จบ 

การเริ่มต้นในการเล่นพนันบอลออนไลน์นักพนันสามารถเข้าสู่การใช้งานกับ เว็บแทงบอล สมัครฟรี โดยเลือกระบบของเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีมาตรฐานของความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการเดิมพันได้อย่างเต็มที่โดยนักพนันสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดและพร้อมดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีและมีสิทธิ์ในการได้รับโปรโมชั่น เว็บพนันบอลแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก เพื่อเริ่มต้นในการเดิมพันฟรีได้อย่างง่ายดาย แทงบอล ให้ได้เงิน จึงเป็นอีกแนวทางของการสร้างรายได้อย่างง่ายๆกับการวางแผนในการใช้เครดิตฟรีเพื่อเริ่มต้นเดิมพันโดยเมื่อสมัครเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยสามารถที่จะติดต่อ แอดมิน เพื่อขอรับเครดิตฟรี และพร้อมวางแผนสำหรับการเล่นพนันบอลที่ชื่นชอบได้ในทันทีจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการวางเดิมพันเพื่อเปิดช่องทางรวยได้อย่างไม่รู้จบเพราะถ้าหากนักพนันสามารถทำกำไรจากการเล่นพนันบอลโดยใช้เครดิตฟรีได้ก็พร้อมสำหรับการมีเงินทุนที่เพิ่มขึ้นและต่อยอดไปสู่การทำกำไรได้อย่างไม่จบสิ้น

แทงบอล ให้ได้เงิน

การวางแผนเพื่อทำกำไรได้อย่างเต็มที่กับทุกรูปแบบของการแทงพนันบอล

เตรียมพร้อมสนุกไปกับรูปแบบของการให้บริการ เว็บแทงบอล สมัครฟรี ซึ่งมีเปิดพร้อมให้นักพนันวางเดิมพันได้อย่างหลากหลายและมีคู่บอลพร้อมให้แทงพนันบอลได้ทุกวันโดยมีข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันและมีตารางบอลพร้อมให้เลือกวางเดิมพันได้อย่างเต็มที่โดยมีอัตราราคาต่อรองที่ชัดเจนจึงพร้อมสำหรับการใช้ทักษะในการเดิมพันเพื่อที่จะวางแผนในการเล่นพนันบอลให้เกิดกำไรได้ไม่ยาก เพราะระบบของเว็บพนันบอลที่ได้มาตรฐานย่อมมีความพร้อมในการสนับสนุนโอกาสของการทำกำไรให้กับนักพนันได้อย่างเต็มที่โดยมีการให้ข้อมูลในทุกๆด้านเพื่อช่วยให้นักพนันตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การเดิมพันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสในการทำกำไรย่อมเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่แน่นอน ดังนั้น ufabet เข้าสู่ระบบ จึงเป็นการเปิดโลกไปสู่การเดิมพันที่มีคุณภาพกับเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานซึ่งพร้อมให้บริการ เว็บแทงบอล ออนไลน์ ที่ทำกำไรได้ดี ซึ่งนักพนันสามารถวางแผนในการเล่นพนันบอลได้อย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่ผลกำไรให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย

เครดิตจาก : ilv-impression.com